Wat te doen bij spoed

Aandachtspunten voor mensen met IBM

Een spoedgeval bij iemand met een spierziekte vraagt extra aandacht van hulpverleners. Hulpverleners op de SEH of ambulance weten vaak onvoldoende van spierziekten. Daarom is het  SOS-kaartje IBM ontwikkeld. Op het SOS-kaartje staat in een paar zinnen welke medische handelingen wel en niet gedaan kunnen worden bij mensen met IBM. Vul het SOS-kaartje in en draag het bij u, bijvoorbeeld in uw portemonnee. Wanneer uw persoonlijke gegevens veranderen, kunt u een nieuw SOS-kaartje aanmaken en printen via https://spoed.spierziekten.nl/. U kunt het SOS-kaartje ook digitaal opslaan op telefoon of tablet.

Maak hier uw persoonlijke SOS-kaartje

Aandachtspunten voor zorgverleners

In geval van spoed kan het medisch handelen bij mensen met een spierziekte afwijken van de reguliere spoedhulp. Op de alertkaart IBM staan aandachtspunten die in dergelijke situatie het handelen kunnen ondersteunen.

De SOS- en alertkaarten zijn ontwikkeld samen met Spierziekten Nederland, de beroepsverenigingen, de VSCA, medische experts en patiënten.

Alertkaart voor zorgverleners

Weet u wat u moet doen bij een spoedopname? Informatie over spoedopnames