IBM en coronavirus

De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) en de maatregelen die genomen moeten worden, hebben grote impact op ons zorgpersoneel en de patiënten.   De teams van Spierziekten Centrum Nederland, waaronder het IBM expertisecentrum valt, krijgen veel vragen over de medicatie en behandeling.

Mensen met een spierziekte behoren in bepaalde gevallen tot de kwetsbare groepen en de gevolgen van een besmetting met het virus leveren dan extra risico op. Dit kan leiden tot levensbedreigende situaties. Preventie is daarom het allerbelangrijkste.

Algemeen

Betrouwbare en actuele informatie over het virus, de ziekte en de voorzorgsmaatregelen treft u aan op de pagina’s van het RIVM.

Patiënten

U behoort tot de extra kwetsbare groep wanneer u IBM heeft én een (of meer) van de volgende factoren:

 • door uw verminderde longfunctie ademhalingsproblemen heeft, met of zonder beademing,
 • wanneer u hartproblemen heeft.
 • wanneer u behandeld wordt met medicijnen die het afweersysteem beïnvloeden.
 • wanneer u in een rolstoel zit. Mensen met algemene flinke spierzwakte zijn meer kwetsbaar en maken meestal gebruik van een rolstoel.

Aansluitend bij het advies van het RIVM voor kwetsbare groepen, adviseren wij deze patiënten zoveel mogelijk alle (sociale) contacten te mijden:

 • Blijf thuis en ga niet de deur uit tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Dit geldt ook voor huisgenoten.
 • Laat geen bezoekers langskomen, ook niet als ze geen klachten hebben.
 • Houd de standaard hygiënemaatregelen in acht:
 1. Was uw handen regelmatig
 2. Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 3. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg
 • Was daarna uw handenBlijf uit de buurt van mensen die ziek zijn, ook als dit uw huisgenoten betreft

Meer informatie voor patiënten

De patiëntenvereniging Spierziekten Nederland heeft een speciale pagina over het coronavirus en een pagina met veelgestelde vragen en antwoorden.

Voor een aantal spierziekten kunnen patiënten terecht op onze websites van de ziekte specifieke expertisecentra. Een overzicht van de beschikbare websites vindt u op deze pagina.

Zorgpersoneel

Veel mensen met een spierziekte zijn afhankelijk van dagelijkse verzorging door verzorgenden en verpleegkundigen (zoals thuiszorg). Om risico’s op verspreiding van infectie via een zorgverlener te voorkomen, zijn er strikte adviezen van het RIVM  voor alle thuiszorgorganisaties.

Ook de beroepsverenigingen voor medische specialisten informeren hun leden over het coronavirus en hoe om te gaan met de maatregelen. Ga voor een goed overzicht naar de website van de Federatie van Medische Specialisten.

In internationaal samenwerkingsverband en met medewerking van onder andere Spierziekten Centrum Nederland wordt actuele informatie verzameld. Hiermee zijn algemene aanbevelingen opgesteld die van toepassing zijn op verschillende neuromusculaire aandoeningen. Het internationaal advies en de regelmatige updates zijn te vinden op de website World Muscle Society. Het advies wordt in meerdere talen aangeboden.

Bent u patiënt of mantelzorger en heeft u een vraag?

Staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Stel deze vraag dan aan de specialisten van het expertisecentrum via het contactformulier. Zij helpen u graag.
Stel een vraag
Weet u wat u moet doen bij een spoedopname? Informatie over spoedopnames